Szabadügynök-piaci szabályozások

Március 12-én nyílik meg a szabadügynök-piac, azonban addig is érdemes megismerkedni a kollektív szerződés 2012 és 2020 között érvényes szabályozásaival a piaccal kapcsolatban.

Szabadügynök-piaci szabályozások

(A cikk 1 éve frissült utoljára, így a benne szereplő információk elavultak lehetnek.)

Szabadügynök játékosoknak azok minősülnek, akik lejárt szerződéssel rendelkeznek. A játékos szabadügynök-piaci státusza attól függ, hogy hány felhalmozott szezont produkált már a ligában. Minden olyan szezon beszámít a felhalmozott szezonok közé, amelyben a játékos legalább hat mérkőzésen keresztül megkapta a mérkőzésre jutó bérét. Tehát ha egy játékos csak öt mérkőzésre volt nevezve az adott szezonban, egyébként nem állt munkaviszonyban vagy practice squad (gyakorlócsapat) tagja volt, az az idény nem számít be számára a felhalmozott szezonok közé. Fontos holdout ellenes rendelkezés az új CBA-ban, hogy egy játékos, amennyiben nem jelenik meg 30 nappal az első alapszakasz-mérkőzés kezdete előtt a csapatnál, akkor elveszíti az adott idényt, mint egy, a felhalmozott szezonok közé beszámító szezont, attól függetlenül, hogy szerepel-e hat mérkőzésen, vagy sem.
A lejáró szerződésű játékosok háromféle szabadügynök-piaci státusszal rendelkezhet, amelyek: ERFA (exclusive rights free agent – exkluzív jogosultságú szabadügynök), RFA (restricted free agent – korlátozott státuszú szabadügynök) és UFA (unrestricted free agent – korlátlan státuszú szabadügynök).

ERFA

Ha egy játékos szerződése kevesebb mint három felhalmozott NFL szezon után jár le, a játékos ERFA státuszúnak minősül. ERFA játékos csak a volt csapatával tárgyalhat és köthet szerződést abban az esetben, ha a volt csapata számára az új szezon első napjáig egyéves szerződésajánlatot tett. Ennek a szerződésajánlatnak olyan bérértéket kell tartalmaznia minimálisan, amely megegyezik az NFL minimálbérrel.
Amennyiben az adott játékos nem kap a volt csapatától egyéves ajánlatot, akkor szabadon tárgyalhat bármely csapattal és alá is írhat hozzájuk.

NFL „Aktív listás” minimálbér a CBA időszakábanRFA

Ha egy játékos szerződése három felhalmozott NFL szezon után jár le, a játékos RFA státuszúnak minősül. Az RFA játékos szabadon tárgyalhat bármely csapattal, azonban, ha megegyezik egy másik csapattal, amely különbözik előző csapatától, akkor az előző csapatnak joga van arra, hogy az ajánlatot adó csapatéval a fő feltételeiben megegyező szerződésajánlatot tegyen (matchelési jog), és ezáltal megtartsa a játékost, illetve ha nem matcheli az ajánlatot, akkor elveszíti volt játékosát, de kompenzációra jogosult lehet.

Ahhoz, hogy az adott csapat jogosult legyen a matchelési jogra és/vagy a kompenzációra, az RFA igazolási időszak első napjáig feljogosító ajánlattal kell ellátnia a játékost. Ennek hiányában a játékos szabadon tárgyalhat és aláírhat bármely csapattal és a volt csapatnak nincs joga matchelni, vagy kompenzációt kapni.

A feljogosító ajánlatok típusai:

-csak matchelési jog: amennyiben a csapat csak matchelési jogot biztosító tendert ad a játékosnak, annak keretében az alapfizetés minimális értéke $1.260.000 kell legyen 2012-ben. Ha a játékost egy másik csapat el akarja vinni, akkor annak játékosnak adott ajánlatát a csapat matchelheti, ha megteszi, a játékos marad, ha nem, a játékos ingyen távozik.

-matchelési jog és draftolásfüggő kompenzáció: amennyiben a csapat matchelési jogot és draftolásfüggő kompenzációt biztosító tendert ad a játékosnak, annak keretében az alapfizetés minimális értéke $1.260.000 kell legyen 2012-ben, vagy az előző éves alapfizetés 110 %-a (ebben az esetben a szerződés többi pontja megegyezik az előző év feltételeivel), amely a kettő közül magasabb. Ha a játékost egy másik csapat el akarja vinni, akkor annak a játékos számára adott ajánlatát a csapat matchelheti, ha megteszi, a játékos marad, ha nem, a játékosért a másik csapat átad egy arra a körre szóló draft választási jogosultságot, ahol eredetileg az adott játékost választották.

-matchelési jog és egy második körös draft választás kompenzáció: amennyiben a csapat matchelési jogot és egy második körös draft választás kompenzációt biztosító tendert ad a játékosnak, annak keretében az alapfizetés minimális értéke $1.926.750 kell legyen 2012-ben, vagy az előző éves alapfizetés 110 %-a (ebben az esetben a szerződés többi pontja megegyezik az előző év feltételeivel), amely a kettő közül magasabb. Ha a játékost egy másik csapat el akarja vinni, akkor annak a játékos számára adott ajánlatát a csapat matchelheti, ha megteszi, a játékos marad, ha nem, a játékosért a másik csapat átad egy második körre szóló draft választási jogosultságot.

-matchelési jog és egy első körös draft választás kompenzáció: amennyiben a csapat matchelési jogot és egy első körös draft választás kompenzációt biztosító tendert ad a játékosnak, annak keretében az alapfizetés minimális értéke $2.741.550 kell legyen 2012-ben, vagy az előző éves alapfizetés 110 %-a (ebben az esetben a szerződés többi pontja megegyezik az előző év feltételeivel), amely a kettő közül magasabb. Ha a játékost egy másik csapat el akarja vinni, akkor annak a játékos számára adott ajánlatát a csapat matchelheti, ha megteszi, a játékos marad, ha nem, a játékosért a másik csapat átad egy első körre szóló draft választási jogosultságot. Amennyiben a játékos ilyen tendert kap, és annak összege minimum 500.000 $-ral meghaladja a $2.741.550-t vagy a játékos előző évi alapfizetésének 110 %-át, akkor amennyiben a másik csapat ajánlatát matcheli az eredeti csapat, és a másik csapat ajánlatában valamiféle megkötés vagy tiltás szerepelt a Franchise vagy Transition tagek alkalmazásával kapcsolatban, akkor azt a tételét a szerződésnek a csapatnak nem kell matchelnie.

Az alapfizetés minimális értéke az egyes feljogosító ajánlatok esetében évről évre emelkedik a CBA időszakában a fizetési sapka növekedésének mértékével, de minimum 5 %-kal és maximum 10 %-kal. Az RFA szerződtetési időszak minimális hossza 35 nap. A draft választási kompenzáció alapesetben az adott évben jár, kivéve, ha a volt csapat a másik csapat ajánlatát csak a draft előtt két nappal kapja kézhez. Ebben az esetben a kompenzáció a következő évben esedékes. A játékos elfogadhatja az előző évi alapfizetésének 110 %-ának megfelelő szerződésajánlatot akkor is, ha esetleg az adott tender által rögzített fix minimális bér annál magasabb, amennyiben szeretné, arra való tekintet nélkül, hogy melyik összeg a nagyobb.

Felminősített ajánlat:
Ha egy olyan játékos kap matchelési jog és egy első körös draft választás kompenzációt biztosító tendert, akit eredetileg nem az első körben választottak, akkor azon játékos után, akit eredetileg az első körben választottak, csak maximum második körös kompenzációt kaphat a csapat, kivéve, ha a csapat minden játékosa felminősített tendert kapott.
Ha egy olyan játékos kap matchelési jog és egy második körös draft választás kompenzációt biztosító tendert, akit eredetileg a második körnél lentebb választottak, akkor azon játékos után, akit eredetileg a második körben választottak, csak maximum harmadik körös kompenzációt kaphat a csapat, kivéve, ha a csapat minden játékosa felminősített tendert kapott.

A csapat bármikor visszavonhatja a feljogosító ajánlatot, ebben az esetben a játékos bármely csapattal szabadon tárgyalhat és alá is írhat hozzájuk, és szerződéskötés esetén a volt csapatot semmiféle matchelési jog és kompenzáció nem illeti meg.

June 15 és June 1 tender
Ha az adott játékos nem írt alá az RFA aláírási időszakban egyetlen csapathoz sem és a csapat az előző évi alapfizetés 110 %-ánál magasabb tendert ajánlott a játékosnak, akkor Június 15-én új tender ajánlatot (June 15 tender) adhat annak lecserélésére, amelynek értéke az előző évi alapfizetés 110 %-a. Ha a játékos csak matchelési jogot biztosító tendert kapott és nem írt alá egyetlen csapathoz sem az RFA aláírási időszakban, akkor a csapatnak ahhoz, hogy később a June 15 tenderrel élhessen, Június 1-jén (June 1 tender) olyan tendert kell adnia a játékosnak, amelynek keretében járó alapfizetés az előző évi alapfizetés minimum 110 %-a. Ha a játékos nem ír alá szerződést az alapszakasz 10. játékhetét követő kedd délután 4 óráig (New York-i idő szerint), akkor az adott idényben már nem szerepelhet a ligában, kivéve, ha bizonyítani tudja pártatlan döntéshozó előtt azt, hogy a csapatot vagy őt személyes nehézségek érik. Amennyiben a játékos nem szerepelt egész idényben a ligában, a következő szezon elején a volt csapata ismét elláthatja feljogosító ajánlattal.

Az offer sheet
A másik csapat ajánlatát offer sheetnek nevezzük. Ezt az ajánlatot az RFA játékosnak át kell adnia eredeti csapatának és a másik csapatnak, valamint a játékosnak be kell rajta jelölnie, hogy mely pontokat azonosítják mint fő, úgynevezett matchelendő feltételekként. Az ajánlat kézhezvételétől számítva az eredeti csapatnak 5 napja van arra, hogy döntsön arról, matcheli-e az ajánlatot vagy sem. Ha igen, a csapatnak 5 napon belül matchelési értesítést kell küldenie a másik csapatnak és meg kell kötnie a szerződést a játékossal, úgy, hogy a fő feltételek is a szerződésbe foglaltassanak. Ha nem kerül sor matchelésre 5 napon belül, a játékos az új csapathoz kerül, ahol a szerződését elkészítik, szintén a fő feltételek írásba foglalásával, valamint a régi csapatnak az új csapat átadja a kompenzációként járó draft választási jogot, amennyiben releváns. Amennyiben a másik csapat nem rendelkezik olyan, vagy annál magasabb választási jogosultsággal a drafton, amelyet az adott játékosért át kellene küldenie a régi csapatnak a matchelés elmaradása esetén, akkor nem írhat alá offer sheetet az adott játékossal. Minden RFA játékos csak egyetlen olyan offer sheetet írhat alá egy időben, amelyen csapat aláírása is szerepel. Egy offer sheet csak akkor vonható vissza, ha ahhoz maga az RFA játékos is írásban hozzájárult.

Az offer sheet fő feltételei:
-fizetés, amelynek részei: 1. olyan fix és meghatározott, dollárban kifejezett összeg, amelynek kifizetését az új csapat garantálja a játékos vagy annak meghatalmazottja számára azért cserében, hogy a játékos a szerződés időszakában a csapatban játszik (pl: alapfizetés, aláírási bónusz, megjelenési bónusz, roster bónusz, stb.), 2. olyan változó összegű kifizetések, amelyeknek mértéke az új csapat szerepléséhez van kötve (csak azokat kell matchelnie ezek közül az előző csapatnak, amelyeket várhatóan a játékos megkeresne az új csapata tagjaként), illetve liga szintű díjak jutalma;
-minden olyan, az RFA játékos és az új csapat által elfogadott tétel, amely nem közvetlenül a kompenzációhoz kapcsolódik (pl.: garantált rész, elcserélési tiltás, elbocsátási tiltás).
Tilos az offer sheetbe olyan feltételek beépítése, amelyek célja az, hogy az offer sheetet az előző csapat ne tudja matchelni, ezeket „poison pillnek” nevezik. Ha vita merül fel azzal kapcsolatban, hogy melyek a fő feltételek, illetve egy feltétel „poison pillnek” minősül-e, arról a pártatlan döntéshozó hivatott dönteni.

Egyénileg megtárgyalt korlátozás a játékosmozgással kapcsolatban
Ha az RFA játékos olyan tendert kapott, amelynek keretében járó összegek teljes mértékben garantáltak képességromlás és sérülés miatti elbocsátás esetére, a játékos és a csapat megegyezhet egymással egyedi matchelési jogról az adott játékossal kapcsolatban. Ebben az esetben a játékosnak írásban le kell mondania minden szabad játékosmozgással kapcsolatos jogáról.

UFA

Ha egy játékos szerződése négy vagy több felhalmozott NFL szezon után jár le, a játékos UFA státuszúnak minősül. Az ilyen játékos teljesen szabadon tárgyalhat és írhat alá szerződést bármely NFL csapattal, és az előző csapatot nem illeti meg kompenzáció.

June 1 tender
Abban az esetben azonban, ha az adott UFA státuszú játékos Július 22-ig nem ír alá szerződést egyetlen csapattal sem, és a volt csapata Június 1-ig egy egyéves ajánlatot adott számára (June 1 tender), amelynek a keretében járó teljes kereset az előző év teljes keresetének 110 %-a, vagy az annak keretében járó alapfizetés az előző évi alapfizetés 110 %-a és a szerződés többi pontja az előző évi szerződésével teljesen megegyezik, akkor a játékos Július 22. és az alapszakasz 10. játékhetét követő kedd délután 4 óra között (New York-i idő szerint) csak az előző csapatával írhat alá szerződést. Amennyiben az adott játékos nem ír alá szerződést az alapszakasz 10. játékhetét követő kedd délután 4 óráig (New York-i idő szerint), akkor az adott idényben már nem szerepelhet a ligában, kivéve, ha bizonyítani tudja pártatlan döntéshozó előtt azt, hogy a csapatot vagy őt személyes nehézségek érik. Amennyiben a játékos nem szerepelt egész idényben a ligában, a következő szezon kezdetétől bármely csapattal egyeztethet, de a volt csapata ismét elláthatja June 1 tenderrel, limitálva Július 22-ét követően a játékos más csapatokkal való tárgyalási lehetőségét.

Egyénileg megtárgyalt korlátozás a játékosmozgással kapcsolatban
Az UFA játékos megegyezhet csapatával olyan mozgásával kapcsolatos korlátozásban, amely matchelési joghoz kötődik. Ebben az esetben a játékosnak írásban le kell mondania minden szabad játékosmozgással kapcsolatos jogáról.

Franchise és transition tagek

Bármely NFL csapat kinevezheti egy RFA vagy UFA státuszú játékosát franchise vagy transition játékosnak az adott szezonra vonatkozóan. A CBA által szabályozott utolsó szezonban (2020) egy további transition játékos is kinevezhető. A franchise és transition játékosok kinevezése 22 nappal az új szezon kezdete előtt kezdődhet és 8 nappal az új szezon kezdete előtt érhet véget. 2012-ben a játékosok kinevezési időszaka február 20-ától március 5-éig tart.

A franchise játékos tendere
A franchise játékost egy egyéves szerződésajánlattal kell ellátnia a csapatoknak, amelynek két formája van, a nem-exkluzív és az exkluzív tender.

1.    A nem-exkluzív tender
A nem-exkluzív tender esetén az egyéves szerződés keretében járó díjazás megegyezik:
a.)    vagy az előző szezon folyamán a játékos posztján (amelyen a játékos az előző szezonban a legtöbbet szerepelt) az öt legjobban kereső játékos átlagbérével,
b.)    vagy a játékos előző évi fizetésének 120 %-ával,
amelyik az említettek közül a magasabb.

Az a.) pontban említett átlagbér meghatározása: összeadjuk az elmúlt öt évre vonatkozóan az öt legjobban kereső, a játékos posztján játszó játékos figyelembevételével generált átlagbért, azt elosztjuk az adott öt évre vonatkozó fizetési sapka összegével, majd a kapott hányadost megszorozzuk a következő évre vonatkozó fizetési sapka értékével. 2012-re a kiszámítás: 2007 és 2011 között az öt legjobban keresőre kiszámított átlagbérek összege, osztva 2007 és 2011 között a fizetési sapkák összegével és szorozva a 2012-es fizetési sapka értékével. Mivel a 2012-es fizetési sapka összege még nem ismert, így az egyes pozíciókra megállapított átlagbérek sem hivatalosak még.

A nem-exkluzív franchise taggel ellátott játékos bármely csapattal tárgyalhat, azonban ha egyezségre jut egy másik csapattal, és azt az ajánlatot az előző csapat nem matcheli, akkor az előző csapat két első körös draft választási lehetőségnek megfelelő kompenzációra jogosult az új csapat részéről. Az RFA-k kapcsán az offer sheettel és annak fő feltételeivel kapcsolatos leírások ebben az esetben is irányadóak.

2.    Az exkluzív tender
Az exkluzív tender esetén az egyéves szerződés keretében járó díjazás megegyezik:
a.)    vagy az adott szezon folyamán az RFA aláírási periódus végén (a lényegesebb FA mozgások után) a játékos posztján (amelyen a játékos az előző szezonban a legtöbbet szerepelt) az öt legjobban kereső játékos átlagbérével,
b.)    vagy az előző 1. a.) pontban leírt séma révén nyert értékkel,
amelyik az említettek közül a magasabb.

Az exkluzív franchise taggel ellátott játékos csak az őt tenderrel ellátó csapattal tárgyalhat.

Bármely csapat, amely játékosát harmadik alkalommal látja el franchise taggel, olyan egyéves szerződést ad az adott játékos számára, amely szerződés keretében járó díjazás megegyezik:
a.)    vagy az előző év során a posztokra megállapított öt legmagasabb átlagbér közül a legmagasabbal,
b.)    vagy a játékos posztján megállapított öt legmagasabb átlagbér figyelembevételével megállapított átlagbér 120 %-ával,
c.)    vagy a játékos előző évi fizetésének 144 %-ával,
amelyik az említettek közül a magasabb.

Példa: Egy 2012-ben harmadszor franchise taggel ellátott kicker fizetése:
a.)    vagy a QB-kre jellemző top 5 fizetés alapján nyert átlagbér érték a 2011-es szezonra,
b.)    vagy a kickerekre megállapított 2011-es átlagbér érték 120 %-a,
c.)    vagy a kicker 2011-es bérének 144 %-a,
amelyik az említettek közül a magasabb.

A játékosnak, akit franchise játékosnak neveztek ki, megvan a lehetősége arra, hogy egy olyan egyéves szerződést fogadjon el, amely az előző évi keresete 120 %-a (vagy 144 %-a, ha a játékos jogosult ilyen tenderre), ahelyett, hogy az öt, a posztján legjobban fizetett játékos átlagbérét kapná, amennyiben szeretné, arra való tekintet nélkül, hogy melyik összeg a magasabb.
Ha a franchise játékos aláírja a tendert, akkor a játékos szerződése teljes egészében garantálttá válik képességromlás, szerződés teljesítési kötelezettség időszakában elszenvedett sérülés, és a csapat általi fizetési sapka hely nyerésre irányuló elbocsátása esetére.
Bármely tender visszavonható bármikor, de ha az adott tendert visszavonják, a játékos azonnal UFA lesz, és ennek megfelelően bármely csapattal tárgyalhat és szerződést írhat alá, az előző csapatot pedig semmiféle kompenzáció nem illeti meg.
Bármely csapatnak, amely franchise játékost nevez ki, az adott szezonbeli Július 15-én (ha az szombatra vagy vasárnapra esik, az azt következő hétfő) délután 4 óráig van lehetősége New York-i idő szerint arra, hogy a játékossal többéves szerződést, vagy szerződéshosszabbítást írjon alá. Azután már csak az egyéves szerződés aláírására van lehetőség az előző csapattal, és az a szerződés nem hosszabbítható meg a csapat adott évben esedékes utolsó alapszakasz mérkőzésének végéig.

Amennyiben egy kinevezett és tenderrel ellátott franchise játékos nem ír alá szerződést a tizedik játékhetet követő kedd délután 4 óráig (New York-i idő), akkor tilos számára a ligában szerepelni az idény hátralevő részében, hacsak a pártatlan döntéshozónak bizonyítani nem tudja a csapat vagy személyes nehézségét.
Ha a franchise játékos nem játszik az adott szezonban az NFL-ben, akkor a következő szezonban megvan a csapatnak a joga, hogy ismét franchise játékosnak jelölje meg, ha annak lehetősége elérhető a csapat számára és minden 120 %-os tender esetében az összeget a játékos előző évi fizetéséhez kell mérni (amikor még játszott). Ebben az esetben, ha a játékost nem-exkluzív tenderrel látják el, a draft választási kompenzáció csupán egy első- és egy harmadik körös pick, amennyiben a játékos új csapathoz kerül. Ha egy franchise játékos, aki megfelelő számú felhalmozott szezonnal rendelkezik ahhoz, hogy UFA legyen és nem kap franchise vagy transition játékos megnevezést azt a szezont követően, amit kihagyott, akkor az adott szezon első napján UFA-vá válik, bármely csapattal tárgyalhat és aláírhat hozzájuk, érte kompenzáció nem jár az előző csapatnak.

A transition játékos tendere
A transition játékost egy egyéves szerződésajánlatot kap csapatától, amelynek keretében járó díjazás megegyezik:
a.)    vagy az előző szezon folyamán a játékos posztján (amelyen a játékos az előző szezonban a legtöbbet szerepelt) a tíz legjobban kereső játékos átlagbérével,
b.)    vagy a játékos előző évi fizetésének 120 %-ával,
amelyik az említettek közül a legmagasabb.

Az a.) pontban említett átlagbér meghatározása: összeadjuk az elmúlt öt évre vonatkozóan a tíz legjobban kereső, a játékos posztján játszó játékos figyelembevételével generált átlagbért, azt elosztjuk az adott öt évre vonatkozó fizetési sapka összegével, majd a kapott hányadost megszorozzuk a következő évre vonatkozó fizetési sapka értékével. 2012-re a kiszámítás: 2007 és 2011 között a tíz legjobban keresőre kiszámított átlagbérek összege, osztva 2007 és 2011 között a fizetési sapkák összegével és szorozva a 2012-es fizetési sapka értékével. Mivel a 2012-es fizetési sapka összege még nem ismert, így az egyes pozíciókra megállapított átlagbérek sem hivatalosak még.

A transition taggel ellátott játékos bármely csapattal tárgyalhat, azonban ha egyezségre jut egy másik csapattal, akkor az előző csapatnak matchelési joga van. Ha a csapat matchel, a játékos marad az előző csapatnál, ha nem, a játékos az új csapathoz kerül, és semmiféle kompenzáció nem jár érte az előző csapatnak. Az RFA-k kapcsán az offer sheettel és annak fő feltételeivel kapcsolatos leírások ebben az esetben is irányadóak.

A játékosnak, akit transition játékosnak neveztek ki, megvan a lehetősége arra, hogy egy olyan egyéves szerződést fogadjon el, amely az előző évi keresete 120 %-a, ahelyett, hogy a tíz, a posztján legjobban fizetett játékos átlagbérét kapná, amennyiben szeretné, arra való tekintet nélkül, hogy melyik összeg a nagyobb.
Ha a transition játékos aláírja a tendert, akkor a játékos szerződése teljes egészében garantálttá válik képességromlás, szerződés teljesítési kötelezettség időszakában elszenvedett sérülés, és a csapat általi fizetési sapka hely nyerésre irányuló elbocsátása esetére.
A transition tender visszavonható bármikor, de ha az adott tendert visszavonják, a játékos azonnal UFA lesz, és ennek megfelelően bármely csapattal tárgyalhat és szerződést írhat alá, az előző csapatot pedig semmiféle kompenzáció nem illeti meg.

Amennyiben a transition játékos nem írt alá szerződést egyetlen csapattal sem Július 22-éig, akkor csupán az előző csapattal egyeztethet és írhat velük alá szerződést attól a naptól a tizedik játékhetet követő kedd délután 4 óráig (New York-i idő). Amennyiben nem ír alá szerződést a tizedik játékhetet követő kedd délután 4 óráig (New York-i idő), akkor tilos számára a ligában szerepelni az idény hátralevő részében, hacsak a pártatlan döntéshozónak bizonyítani nem tudja a csapat vagy személyes nehézségét. Ha a transition játékos nem játszik az adott szezonban az NFL-ben, akkor a következő szezonban továbbra is transition játékosnak számít. Úgy kell tekinteni, mintha az új szezon első napján az adott játékost a csapat automatikusan transition játékosnak jelölte volna meg, azaz egy egyéves szerződést jelentő tenderrel látta volna el.

A szabadügynök-piaccal kapcsolatos szabályozások CBA fejezeteinek fordítása, az FA periódus előtt kötött szerződések részletes leírása, illetve a leendő, fontosabb szerződések is elérhetőek, illetve elérhetőek lesznek a blogban: The business of football blog.

Gaál Sándor (gsn)